ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επικοινωνία με τη συνέλευση στο email:

tapitourgeio@gmail.com

One thought on “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”

  1. Παρακαλούμε αν έχετε την καλοσύνη να μας ενημερώνετε για εκδηλώσεις που διοργανώνετε και ιδικά σε θέματα παζαριών ανταλλαγών και χαριστικά για την προώθησή τους στο ιμειλ: info@antallaktiki.gr
    Καλή δύναμη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *